Hvala vam što ste posetili sajt hotela “Novi Sad”. Posvećeni smo zaštiti vaše privatnosti i želimo da razumete kako prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke. Ova politika privatnosti opisuje naše postupke u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i čuvanjem vaših podataka.

Našu “Odluku o odredjivanju lica za zaštitu podataka o lićnosti” možete preuzeti ovde.

 

Kako prikupljamo vaše podatke

Prikupljamo određene lične podatke kada ih dobrovoljno dostavite tokom procesa rezervacije ili kontaktiranja nas putem sajta. Ovi podaci uključuju, ali nisu ograničeni na vaše ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, informacije o plaćanju i druge relevantne informacije.

Kako koristimo vaše podatke

Vaši lični podaci koriste se isključivo u svrhu pružanja usluga hotela “Novi Sad”, kao što su rezervacije, upravljanje vašim boravkom, kontaktiranje u vezi sa rezervacijama i slanje relevantnih obaveštenja. Vaši podaci se takođe mogu koristiti za poboljšanje naših usluga i personalizaciju vašeg iskustva.

Deljenje podataka sa trećim stranama

Vaši lični podaci se neće prodavati, iznajmljivati ili ustupati trećim stranama bez vaše saglasnosti, osim ako to ne zahteva zakon ili sudski postupak.

Kako štitimo vaše podatke

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili vaše podatke od neovlašćenog pristupa, gubitka ili zloupotrebe. Vaši podaci čuvaju se na sigurnim serverima i pristup njima ima samo osoblje koje je ovlašćeno za rad sa podacima.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa našom politikom privatnosti ili načinom na koji obrađujemo vaše podatke, slobodno nas kontaktirajte.

Ova politika privatnosti može se povremeno ažurirati kako bismo odražavali promene u zakonodavstvu ili našim praksama. Molimo vas da redovno proveravate ovu stranicu kako biste bili informisani o najnovijim informacijama o našoj politici privatnosti.

Hvala vam što ste izabrali hotel “Novi Sad” za svoj boravak. Vaša privatnost je važna za nas i trudićemo se da je zaštitimo na najbolji mogući način..